TT Nyhetsbyrån - Support

Publicera ett börsmeddelande

Om du har gjort alla inställningar i förväg är proceduren enkel när det väl är dags att publicera ett börsmeddelande.

Gå till Börsmeddelanden i vänsterspalten:

mceclip0.png

och välj sedan Nytt utskick längst upp till höger:

mceclip1.png

Då ser du de tre sektioner som måste fyllas i för att publicera börsmeddelandet:

mceclip2.png

När samtliga tre bockar till vänster om rubrikerna är gröna kan du skicka börsmeddelandet.

 

1. Kategori

Här väljer du kategori hos Finansinspektionen och/eller Nasdaq (eller annan börs). Via TT:s kundtjänst kan inte hjälpa dig att välja rätt kategori. Det måste du göra själv. (Om du inte har krav på dig att rapportera till Finansinspektionen och/eller börsen så syns inte den här sektionen när du skapar ett börsmeddelande.)

Klicka Öppna och gör dina val.

Nasdaq, välj ur listan av kategorier som används:

mceclip3.png

Finansinspektionen, här tillkommer ett eller två moment beroende på vad du rapporterar.

Först väljer du bland Finansinspektionens kategorier:

mceclip4.png

1. Finansinspektionen accepterar bara rapportering i PDF-format så nu får du möjlighet att bestämma vilken PDF som ska skickas:

mceclip5.png

Om du inte gör någonting så autogenereras en PDF baserad på det du skriver under Innehåll-blocket nedan. (OBS: Det här sker även om du under Inställningar inte har valt att autogenerera PDF:er.)

Du har också valet att manuellt ladda upp en PDF, som då skickas till Finansinspektionen i stället för en autogenererad PDF. Det här valet används om du till exempel har skapat en PDF, som överensstämmer med ditt företags grafiska profil.

2. Vid periodisk rapportering måste du specificera start- och slutdatum för rapporteringsperioden:

mceclip6.png

När du är klar klickar du på Spara och bocken blir grön:

mceclip7.png

Notera att även bocken framför Distribution nu blev grön. Det beror på att dina val gällande distribution redan är gjorda i Inställningar och att du nu "bara" måste skriva innehållet i börsmeddelandet.

 

2. Innehåll

När du klickar Öppna på den här sektionen så är det helt tomt:

mceclip8.png

Välj vilket eller vilka språk du vill publicera på genom att klicka på Lägg till språk:

mceclip9.png

Välj språk och klicka på Stäng:

mceclip10.png

Nu kopplas direkt mer information till ditt börsmeddelande. Kontaktpersoner, Om oss-text och eventuell MAR-disclaimer har nu kopplats till det eller de språk du har valt.

Du ser också att rubrik och brödtext är obligatorisk, men så fort du har fyllt i det blir blocket grönt och du kan skicka börsmeddelandet om du vill.

Du ser hela tiden vilken språkversion du jobbar i eftersom rubrik, ingress och brödtext följs av språket inom parentes:

mceclip12.png

När du är klar med ett språk så blir bocken grön längst upp. I det här fallet är den svenska versionen klar för utskick, men inte den engelska:

mceclip11.png

Fyll i rubrik, eventuell ingress och brödtext. I brödtexten kan du skapa tabeller, punktlistor med mera.

Kontaktpersoner följer de inställningar du har gjort tidigare:

mceclip13.png

Här är Anna Andersson huvudkontakt, men du kan också enkelt lägga till Peter Pettersson eller en helt ny kontakt. Om du klickar på Återställ gäller de förvalda inställningarna och Anna Andersson blir i det här fallet enda kontakt i utskicket:

mceclip14.png

Sedan följer MAR-disclaimer och Om oss-text på det valda språket:

mceclip15.png

Du kan läsa och redigera texterna här eller välja att inte skicka med dem i det här utskicket. För att välja bort dem drar du reglaget åt vänster.

Du kan också bifoga bilagor eller länkar:

mceclip16.png

Dra och släpp bilagan eller klicka på Välj fil:

mceclip18.png

Du måste sedan välja vilken språkversionen bilagan hör till, i det här fallet svenska. Du kan också byta namn på bilagan här.

Du kan lägga till länkar och ge dem bra namn:

mceclip19.png

Även dessa måste kopplas till rätt språkversion:

mceclip20.png

När du har kollat igenom allt klickar du Spara och blocket är klart:

mceclip21.png

Nu kan du skicka, men nedan beskrivs även tredje sektionen, Distribution, eftersom du kan göra förändringar innan du skickar.

 

3. Distribution

mceclip0.png

När du klickar på Öppna ser du att det mesta redan är förinställt av dig och Via TT:s kundtjänst:

mceclip2.png

Du kan egentligen bara ändra två saker här: Medielistor och personliga listor och Nordiska redaktionella system.

Medielistorna och de personliga listorna visas som du har förinställt dem i Inställningar:

 mceclip3.png

Ekonomi, affärer och finans samt Internlista är obligatoriska.

Arbetsrätt och säkerhet är rekommenderad, men du kan välja att inte skicka till den listan genom att bocka ur rutan.

Dalarna är valfri och du kan välja att skicka till den listan genom att bocka i rutan.

Klickar du Återställ används de, av dig, förvalda inställningarna.

 

När det gäller nordiska redaktionella system kan du välja att publicera i de du har tillgång till genom att dra reglaget till höger:

mceclip5.png

Klicka Spara och förhandsgranska börsmeddelandet.

 

Förhandsgranskning

Klicka på Förhandsgranska i toppmenyn:

mceclip6.png

Du kan då granska de olika språkversionerna och hur börsmeddelandet kommer att se ut i dator och mobil och som ren text och PDF:

mceclip8.png

Om du är nöjd fortsätter du till publicering.

 

Publicering

Du kan välja att publicera börsmeddelandet direkt genom att klicka på Publicera i övre högra hörnet:

 

mceclip6.png

Du får då se de kategorier du har valt att använda och de språk du skickar på:

mceclip11.png

När du klickar Publicera nu blir du ombedd att verifiera att du är du:

mceclip12.png

När det är gjort publiceras börsmeddelandet och du ser hur processen pågår om du klickar på Dashboard i toppmenyn:

mceclip0.png

Klicka på Se rapport så ser du var börsmeddelandet har publicerats och var publiceringen pågår:

mceclip1.png

Ganska omgående ser det ut så här för dig om allt har gått bra:

mceclip2.png

mceclip4.png

mceclip5.png

Du kan också välja att schemalägga börsmeddelandet genom att klicka på Schemalägg i toppmenyn:

 

mceclip6.png

Välj publiceringstid och klicka Nästa:

mceclip14.png

Ser allt bra ut klickar du på Schemalägg:

mceclip15.png

och verifierar:

mceclip16.png

Börsmeddelandet är nu schemalagt:

mceclip17.png

Läs om hur du korrigerar publicerade utskick eller återkallar och ändrar ett schemalagt utskick