TT Nyhetsbyrån - Support

Inställningar

Innan du skickar börsmeddelanden första gången behöver du göra en del inställningar. När dessa väl är gjorda blir publiceringsprocessen effektiv när det väl är dags att skicka.

Du kan göra en del inställningar själv medan andra görs av Via TT:s kundtjänst. 

För att börja med inställningarna klickar du på Börsmeddelanden i vänsterspalten:

mceclip0.png

och sedan Inställningar i toppmenyn:

mceclip1.png

 

Inställningarna är uppdelade i två block: Företagsinformation och Distribution.

 

Företagsinformation

mceclip0.png

 

Om oss

Skapa Om oss-texter på flera språk. När det sedan publiceras ett utskick på till exempel svenska följer den svenska Om oss-texten med automatiskt. Om det inte finns en Om oss-text som stämmer överens med utskicksspråket väljs Om oss-texten på ditt huvudspråk.

Klicka på Lägg till språk och bocka i de önskade språken.

mceclip0.png

Klicka Stäng. Redigera sedan texterna på de olika språken. Grönmarkeringen visar vilket språk du håller på med just nu:

mceclip1.png 

Bocken till höger om språket visar om du är klar. I fallet nedan så är den svenska texten klar, men inte den engelska:

mceclip2.png

När du är klar klickar du på Spara.

Den gröna bocken till vänster visar att vi är klara:

mceclip3.png

Du kan när som helst gå tillbaka och välja fler språk eller ta bort ett som du redan har valt.

 

Logotyp

Första gången ser det ut så här:

mceclip0.png

Klicka på Välj logotyp i nedre högerhörnet. Du kan då välja bland dina logotyper i Pressmaterial i ditt pressrum:

mceclip0.png

Klicka på Använd och sedan Spara.

Hittar du inte den logotyp som du vill ha så klickar du på Ladda upp logotyp och lägger till en ny i pressrummet. När det är gjort måste du gå till Börsmeddelanden -> Inställningar -> Logotyp igen för att kunna välja den nyuppladdade logotypen.

 

Kontaktpersoner

Här skapar du en eller flera kontaktpersoner och kan också välja vilken av dem som är huvudkontakt.

Det här är kontaktpersonerna som sedan automatiskt kommer med i alla utskick. När Du väl ska skicka så kan du välja att ta bort en eller flera av kontaktpersonerna eller lägga till nya. Är förändringarna permanenta ska de dock göras här för att undvika merarbete i framtiden.

Välj Lägg till kontakt:

mceclip6.png

Fyll i och klicka sedan Spara kontakt:

mceclip0.png

Skapa kontaktpersonerna och bestäm sedan vilken som är huvudkontakt genom att dra reglaget till höger:

mceclip1.png

Du kan när som helst lägga till fler kontaktpersoner, byta huvudkontakt eller radera eller redigera de existerande. Du kan däremot inte ändra ordning på kontaktpersonerna.

Klicka Spara när du är nöjd.

 

MAR-disclaimer

Du kan välja att skriva en MAR-disclaimer, som alltid följer med utskicken. Du kan vid utskickstillfället välja att ta bort eller ändra disclaimern om den inte känns relevant.

Inställningen fungerar på exakt samma sätt som Om oss-texten ovan.

 

Kategorisering

Här kan bara Via TT:s kundtjänst göra förändringar. Du ser huruvida kopplingarna till Finansinspektionen och/eller börsen är aktiv eller inte. Om det inte lyser grönt kontaktar du Via TT:s kundtjänst.

mceclip0.png

 

Autogenererad PDF

Om du aktiverar det här valet så autogenereras en PDF-version baserad på informationen i Innehåll-sektionen i publiceringsverktyget och bifogas i samtliga distributionskanaler. Det kommer att bifogas en PDF-version per valt språk.

mceclip9.png

OBS: Även om du väljer att inte autogenerera en PDF så kommer en PDF att autogenereras och skickas till Finansinspektionen ifall den kopplingen är aktiverad. Det beror på att Finansinspektionen bara godkänner rapporter i PDF-format. Autogenereringen baseras då också på informationen i Innehåll-sektionen i publiceringsverktyget.

 

Distribution

mceclip0.png

 

Medielistor och personliga listor

Det här valet bygger på de listor som finns i det vanliga Via TT-systemet, alltså samma listor som alla våra pressmeddelandekunder använder sig av. Grundarbetet med de här listorna sker alltså, som vanligt, under sektionen Medielistor.

Klicka på Hantera listor Medielistor:

mceclip1.png

Då får du upp en lista som du känner igen från de vanliga medielistorna:

mceclip2.png

Om du klickar på en grupp så ser du vilka listor som finns under den och hur många kontakter listan innehåller:

mceclip3.png

Vill du se vilka kontakterna är måste du gå tillbaka till sektionen Medielistor och titta där. 

Du kan nu välja vilka listor som är relevanta för kunden. Det finns fyra olika statusar på medielistorna där defaultinställningen är Ej vald, vilket innebär att den inte ens kommer att dyka upp som ett alternativ för kunden vid distribution.

Vid klick på Redigera kan någon av de tre övriga statusarna användas:

 

mceclip4.png

Obligatorisk, listan används alltid vid distribution och kan inte tas bort av de användare hos kunden som gör utskicken. Så här ser det ut för dem, ett oklickbart hänglås.:

mceclip6.png

Rekommenderad, listan är vald, men kan enkelt klickas ur av de som kan göra utskick:

mceclip7.png

Valfri, listan är inte vald, men kan enkelt läggas till med ett klick:

mceclip8.png

Personliga listor fungerar på exakt samma sätt.

När allt är klart klickar du på Spara.

 

Nordiska redaktionella system (kan bara ändras av Via TT)

De redaktionella systemen är kopplade till samtliga stora medier i de nordiska länderna via nyhetsbyråerna TT (Sverige), NTB (Norge), Ritzau (Danmark) och STT (Finland). Använder du det här valet så skickas ditt börsmeddelande direkt till samtliga medier som är anslutna.

Använd det här valet om ditt börsmeddelande har ett stort nyhetsvärde eller om du vill öka din synlighet i ett eller flera nordiska länder. Engelska och det lokala språket accepteras.

Kontakta Via TT:s kundtjänst för att aktivera ett eller flera av de redaktionella systemen.

 

mceclip1.png

Europeisk distribution (obligatorisk distribution)

Ditt börsmeddelande distribueras via mejl till stora medier och finansmedier i samtliga EU- och EES-länder. Mottagarna finns med i den bifogade filen Europeisk distribution nedan.

mceclip3.png

 

Pressrum och inbäddat pressrum

Här ser du status på ditt pressrum på via.tt.se och ditt inbäddade pressrum på din egen sajt.

 

mceclip4.png

Pressrummet på via.tt.se kan bara aktiveras av Via TT:s kundtjänst.

För att aktivera det inbäddade pressrummet går du till Mitt pressrum i vänsterkolumnen och väljer sedan Redigera pressrum.

 

Scrolla ned till sektionen Aktiverat innehåll och dra reglaget till höger på Visa Börsmeddelande-sektionen:

mceclip11.png

Scrolla ned till sektionen Bädda in hela, eller delar av, ditt pressrum och hämta antingen koden för Bädda in hela pressrummet eller Bädda in Börsmeddelande-sektionen.

När inbäddningen är gjord och ser bra ut skriver du in adressen till det inbäddade pressrummet här:

mceclip1.png

Scrolla sedan längst ned och klicka Spara.

Nu är det inbäddade pressrummet aktiverat och en ny sektion syns:

mceclip13.png

 

Via TT:s startsida (kan bara ändras av Via TT)

Det här valet gör att dina börsmeddelanden visas på Via TT:s startsida, via.tt.se, under fliken Börsmeddelanden. Kontakta Via TT:s kundtjänst för att aktivera valet.

mceclip3.png

 

REST API - distribution till egen webbsida (JSON) (kan bara ändras av Via TT)

Det här API:et kan användas när du vill publicera dina börsmeddelanden på din egen sajt.

Dokumentation och testsajt hittar du här.

Kontakta Via TT:s kundtjänst för den API-nyckel du behöver för att komma igång med API:et.

mceclip5.png

 

Partnernätverk (kan bara ändras av Via TT)

Här kan du välja att distribuera till Via TT:s partner, som vidaredistribuerar börsmeddelanden.

mceclip6.png

De som finns tillgängliga i dag är:

Millistream, (https://millistream.com/), svensk aktör som levererar bland annat börsmeddelanden till tidningar, ekonomisajter och banker såsom Dagens Industri, Privata Affärer, Dagens Nyheter, Nordnet och SEB.

Nordic IR, (https://nordicir.com/), de nordiska nyhetsbyråernas sajt för börsmeddelanden.

Newsedge, (http://www.newsedge.com/)global aktör som distribuerar både nyheter och press- och börsmeddelanden.

Ritzau Finans, (http://www.ritzaufinans.dk/), danska nyhetsbyråns finansiella gren. Med Ritzau Finans når du många stora finansaktörer såsom Bloomberg, Thomson Reuters, Factiva, Infront och så vidare.

Euroland, (https://www.euroland.com/), en aktör som hjälper många kunder med webbsidelösningar. Den här tjänsten ska bara vara påslagen om du har din webbsajt hos Euroland.

Kontakta Via TT:s kundtjänst för att aktivera eller inaktivera något av partnernätverken.

 

PUSH API - skicka via FTP eller HTTP (kan bara ändras av Via TT) 

Använd push-API:et om du vill skicka börsmeddelandena via FTP eller HTTP. Se bifogade filen PUSHAPI nedan för dokumentation.

Inställningarna görs av Via TT:s kundtjänst, men du kan själv byta namn på leveranserna och testa så att de fungerar. mceclip0.png

Kontakta Via TT:s kundtjänst om du vill aktivera något av push-API:erna.

 

Utökad distribution på Oslo Børs

Kontakta Via TT:s kundtjänst om detta skulle vara aktuellt.