TT Nyhetsbyrån - Support

Är TT:s bilder GDPR-säkra?

...och TT:s video och infografik...

Ja, om bilden:

 • inte visar några människor alls

eller

 • inte visar identifierbara (nu levande) människor

eller

 • visar människor men är märkt med "model released"

Det är alltid du (eller ditt företag) som publicerar bilden som har ansvaret. Här ger vi dock en enkel vägledning. Allt nedan gäller likadant för video och grafik som för foto.

Rättslig grund

För nyhetspublicering och konstnärligt bruk gäller Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), men för övrig användning av bilder gäller EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Enligt GDPR är ett foto personuppgift om någon (nu levande) person går att känna igen på bilden. För att använda bilden måste du kunna hänvisa till någon av de sex rättsliga grunderna för personuppgiftsbehandling. 

 • Samtycke
 • Fullgöra avtal
 • Fullgöra rättslig förpliktelse
 • Myndighetsutövning
 • Allmänt intresse
 • Intresseavvägning 

Framför allt tre av dessa kan komma i fråga vid bildpublicering, nämligen

 • Samtycke
 • Intresseavvägning
 • Allmänt intresse

Du måste själv undersöka vilka förutsättningar som finns för er bildpublicering. Och de kan vara olika vid olika publiceringstillfällen:

Om bilden är märkt med "model release" betyder det att modellen – personen på bilden – redan vid fotograferingen gav sitt samtycke till att vara med på bild som får användas i olika sammanhang, även kommersiellt.

Det kan gå att hämta in samtycke i efterhand, så att de avbildade godkänner att vara med på bild hos er. Observera dock att en person kan återkalla sitt samtycke.

I vissa fall kan man hänvisa till intresseavvägning, vilket innebär att man bedömer att företagets intresse av att informera om sin verksamhet väger tyngre än de avbildades intresse för skydd av personuppgifter.

Datainspektionen har till exempel gjort ett utlåtande kring mingelbilder, där man konstaterar att det kan vara svårt och onödigt krångligt att inhämta ett samtycke från var och en av de personer som kommer till ett mingel. Publiceringen kan i stället vara tillåten enligt intresseavvägning.

För en myndighet kan den rättsliga grunden vara allmänt intresse. En myndighet får inte luta sig mot en intresseavvägning.

Om du gör en intresseavvägning ska du, enligt Datainspektionen, dokumentera hur du har resonerat. Dokumentationen ska kunna visas upp vid en eventuell granskning.

Vems ansvar?

TT Nyhetsbyrån AB är personuppgiftsansvarig för bilder, video och infografik som finns i TT:s system.

Men när du köpt rätten att använda något, så blir du som köpare personuppgiftsansvarig för användningen av bilderna.

Om en person som gett sitt samtycke till att vara med på bild skulle återkalla det (vilket är mycket ovanligt), så måste den vända sig till alla som har bilden och var och en måste då se till att ta bort den.

Okej, och hur hittar jag de trygga bilderna?

Vår bildbank innehåller flera miljoner bilder.

Bilder som inte visar människor (eller andra personuppgifter) är självklart "GDPR-säkra".

Vill du ha bilder med folk på, kan du i sökfältet på bildsektionen skriva "model released" (inom citationstecken) och därefter ditt sökord (på engelska eller svenska).

För övriga bilder får du göra en bedömning utifrån resonemanget om rättslig grund ovan. 

Behöver du hjälp med att uppdatera din bildbank kan du även beställa fotouppdrag av TT. Då fotograferar vi helt utifrån ditt behov, och ordnar modellavtal om så krävs. Läs mer här.