TT Nyhetsbyrån - Support

Redaktionsmeddelande

30 maj 2018

TT-notis leder till PON-klander

En notis som TT Nyhetsbyrån skickade ut tidigt hösten 2017 har nu lett till klander från Pressens Opinionsnämnd. Texten, som byggde på av SVT publicerade uppgifter rörande en utpekad psykiatriker, leder nu till att ett 30-tal enskilda titlar klandras.

Detta är den andra notisen från TT under 2017 som leder till klander i PON.

-Vår publicistiska policy slår fast att TT:s linje ska vara försiktig och i de här exemplen konstaterar vi att vi inte levt upp till den försiktighetsprincipen i tillräckligt hög grad. De har lett till åtgärder kring våra rutiner (se nedan), säger TT:s redaktionschef Daniel Kjellberg.

-TT publicerar under ett år uppemot 100 000 texter via sin nyhetslina, men en klandrad publicering är – inte minst givet vår roll som underleverantör – givetvis att betrakta som ett misslyckande. Allt vårt arbete bygger naturligtvis på att vara till nytta för våra kunder, fortsätter han.

TT:s publiceringar kan inte inom ramen för nuvarande pressetiska system granskas eller klandras. Varje enskild utgivare har ett eget ansvar för det som publiceras, även om texten kommer från TT. Därför blir också konsekvensen i ett sådant här fall ett stort antal klander från PON:s sida.

-De enskilda utgivarnas ansvar är naturligtvis en grundläggande princip, men utan att rubba på den skulle TT gärna bli en del av det pressetiska systemet och på ett tydligare sätt kunna ta pressetiskt ansvar för det material vi förser våra kunder med. Men som de nuvarande stadgarna ser ut är det troligen inte möjligt, säger TT:s vd och chefredaktör Jonas Eriksson.

TT är medlem i TU och har en central och betydelsefull ställning som nyhetsförmedlare till svenska massmedier.

-Det enskilda utgivaransvaret för varje enskild publicering – också av TT-texter – är samtidigt principiellt viktigt, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige.

-TT tar ett stort publicistiskt ansvar för det omfattande material man förser tidningarna med. Ändå kan det undantagsvis bli fel. Det är självfallet ytterst beklagligt när en person via publiceringar i en rad olika medier orsakas en publicitetsskada. Samtidigt så visar det aktuella fallet att det pressetiska systemet fungerar. Det finns ansvariga utgivare som tar ett reellt ansvar för det som publiceras. Och personer som utsätts för publicitetsskada kan få upprättelse, fortsätter hon.

-Jag välkomnar de åtgärder TT vidtagit och är övertygad om att de säkerställer förtroendet för såväl TT som massmedierna i deras roll som nyhetsförmedlare, säger Jeanette Gustafsdotter.

 

De PO-ärenden som berör TT:s utgivning ledde redan under hösten till åtgärder från TT:s sida:

  • TT:s publicistiska policy – som redan tidigare slagit fast att försiktighetsprincipen ska gälla – har stramats åt ytterligare.
  • Vi har i alla delar av den redaktionella organisationen inskärpt vikten av ständigt leva upp till vår publicistiska policy. Det handlar inte minst om rutiner när vi citerar uppgifter ur andra medier.
  • Vår kommunikation med mottagande kunder har utökats och vi varslar alltid våra kunder, via så kallade redaktionsmeddelanden och mejl, om alla texter där det är viktigt att våra kunder kan fatta egna utgivarbeslut.
  • I samråd med våra kunder ser vi nu också över TT:s rättelserutiner för att göra dem ännu mer tydliga och transparenta.

Kontaktpersoner:

Daniel Kjellberg

Redaktionschef, TT Nyhetsbyrån

0727-337800

daniel.kjellberg@tt.se

Jonas Eriksson

Vd och chefredaktör, TT Nyhetsbyrån

070-6976235

jonas.eriksson@tt.se

 

Jeanette Gustafsdotter

Vd TU – Medier i Sverige

070-6244556

jeanette.gustafsdotter@tu.se

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer