TT Nyhetsbyrån - Support

Döpning och format för färdiga sidor

När färdiga sidor hämtas från TT:s kundwebb följer de hämtade filerna en given döpningsstandard. Filnamnen är mindre beskrivande än webbrubriken för en leverans, men utgör i stället en exakt och konsekvent beteckning på filinnehållet. Därigenom är filnnamnen också optimerade för automatiserad filhantering hos mottagaren.

Filernas namn består av fyra huvudkomponenter: Siddatum, leveranskod, numreringstillägg och leveransformat:
Nerladdningsnamn__1_.svg

Siddatum

Sidans datum är i normalfallet ett (föreslaget) publiceringsdatum. Det kan också vara ett tablådatum (tv-sidor) eller ett tävlingsdatum (spelsidor).

Leveranskod

Varje sidvariant har en unik leveranskod. Med sidvariant menas här en “sida”, som kan vara återkommande med olika innehåll från dag till dag. Exempelvis är  “IURDAG-TAB-U” leveranskoden för sidvarianten TT:s dagliga in/utrikesuppslag i standardutförande och tabloidformat.

Ska_rmavbild_2018-04-12_kl._00.15.47.png

Leveranskoden visas också i presentationen för varje leverans på kundwebben. Genom att göra en sökning på en given leveranskod och sedan spara sökningen som en leveranskanal kan man skapa en prenumeration av en viss återkommande sidvariant, och få den automatiskt hämtad till exempelvis en ftp-adress.

Leveranskoden består i sin tur av tre delar:

  • Sidproduktgrupp. En grupp sidor, t ex dagliga in/utrikessidor (“IURDAG” i exemplet)
  • Sidkod. Sidkoden används av TT för att koppla kundbehörigheter till sidvarianter under en sidproduktgrupp. “TAB” i exemplet ovan står för tabloidversionen av TT:s dagliga standardnyhetssidor. För skräddarsydda sidor används i stället en kundspecifik beteckning som sidkod.
  • Variantkoden. Variantkoden används för att skilja sidvarianter med samma sidproduktgrupp och sidkod från varandra.

Numreringstillägg

Numreringstillägget räknas inte till leveranskoden (den sökbara koden på kundwebben), utan används vid behov för att skilja delleveranser eller inkluderade filer från varandra. Annars är det "0" (en nolla).

De två typiska fallen när numreringstillägget har ett annat värde än 0 är:
• För specialbilagor, då pagina för (första) sidan i varje delleverans används. 

• När ett flersidigt dokument levereras uppdelat på flera pdf-filer i samma leverans, då siffran räknas upp i de ensklda filnamnen.

Leveransformat

Sista ledet visar vilket leveransformat sidan i den aktuella filen har. För närvarande kan TT:s sidor levereras i fyra sådana övergripande format:

 

Namnsuffix

Förklaring

Standardutförande *

print

PDF avsedd för tryck **

TUNews07PDFX1a2001

webb

PDF avsedd för skärmvisning ***
(t ex till pdf-tidning eller arkiv)

Adobe RGB (1998) med bilder i upplösningen 150-200 ppi

indd

Indesigndokument ****

Paket med Indesign CC 2017-dokument och bildfiler

idml

Idml-dokument ****

Paket med Idml-dokument och bildfiler

* Avvikelser från standardutförandet kan förekomma för när sidor skräddarsys enligt avtal – t ex genom anpassade pdf-profiler, eller att öppna format skickas med inbäddade bilder. 

** Pdf för tryck levereras som standard för samtliga sidor

*** Pdf för skärm levereras som standard för vissa sidor. För andra sidor kan formatet aktiveras efter kundönskemål.

**** Indesign- och idml- dokument levereras när det finns reglerat i avtal. Indesigndokument kan inte levereras i andra versioner än CC 2017.

Tablåtext

Som formatval för sidor kan man även välja leveransformatet "Text" (namnsuffix "text"), vilket enbart används för tv-tablåer i textformat. Sådana textfiler levereras enbart till kunder med specialavtal, och sorteras alltså under Sidor trots formatet. Tablåtextfiler kan levereras i olika utföranden: med Indesigntaggar för Mac och Windows, med Quarktaggar för Mac och som ren otaggad text för Mac och Windows.