TT Nyhetsbyrån - Support

Via TT och GDPR

Information om hur Via TT följer EU-direktivet om persondata från och med 25 maj 2018.

TT Nyhetsbyrån är personuppgiftsansvarig (PUA) för vissa delar i Via TT, och kunden själv för andra. Där kunden är PUA är TT personuppgiftsbiträde (PUB)

Inloggade användare

Ni som kund är själva PUA för de användare ni har som jobbar i systemet. Där finns namn, e-post, telefon, titel och krypterat lösenord för dem som loggar in i Via TT.

Via TT:s medielistor och abonnenter

 • TT är PUA för allt under fliken Via TT:s medielistor, eftersom det är en del av vår tjänst, samt för de abonnenter som själva har skrivit in sig för att få pressmeddelanden.
 • I Via TT:s medielistor sparas namn, e-post, telefon, titel, adress, webbadress, konton i sociala medier och andra länkar, koppling till företag och beskrivning.
 • För abonnenter sparas endast den e-postadress som pressmeddelandena ska skickas till.
 • Via TT ansvarar för utdrag, borttagning etc om en abonnent eller någon på Via TT:s medielistor begär det.
 • Om någon begär att bli borttagen från Via TT:s medielistor eller sitt abonnemang så tas hen bort överallt i systemet.

Mina medielistor

 • Det är dock ni själva, inte Via TT, som rår över de listor ni skapat under fliken "Mina medielistor".
 • Därför är kundföretaget PUA för allt under fliken Mina medielistor.
 • Det innebär att ni själva måste radera den som vill bli bortglömd där, ge utdrag till den som så begär, och så vidare.
 • I Mina medielistor kan ni spara mottagarnas namn, e-post, telefon, titel, adress, webbadress, konton i sociala medier, andra länkar, koppling till företag och beskrivning.
 • Att ni hanterar personuppgifter motiverar ni förslagsvis med "berättigat intresse"; ni vill kunna skicka information om er verksamhet med hjälp av pressmeddelanden till möjliga intressenter.
 • Via TT fungerar här som personuppgiftsbiträde, eftersom vi tillhandahåller det system där era kontakter används. Ett personuppgiftsbiträdesavtal behövs mellan er och Via TT. Vi har en mall för det.   

Medgivande?

Via TT söker inte medgivande från de personer som sätts upp i Via TT:s medielistor.

Vi grundar deras närvaro där på deras yrkesroll. Samtlig uppgifter har hämtats från öppna webbsidor hos mediebolag. Den lagliga grunden som vi hänvisar till är "berättigat intresse"; Via TT-affären bygger på att distribuera rätt information till rätt personer, och mottagarna har själva öppet visat vad de arbetar med. 

Abonnenter har själva skrivit in sig och därmed gett sitt samtycke. Vid varje utskick ges abonnenten möjlighet att avregistrera sig. Vi anser därför att samtycket inte behöver uppdateras på annat sätt.

Lagring

Uppgifterna om abonnenter och i medielistorna arkiveras på obestämd tid. De ändras eller raderas när personen byter jobb, slutar eller ber om att få sina uppgifter raderade.

De fysiska servrarna står i Finland, alltså inom EU:s gränser.

Utdrag, radering och gallring

För att se om en person finns med i listorna, kan ni själva söka eller be oss om hjälp. För att rensa har vi två rutiner med olika tidsspann.

 • En gång i veckan hanteras samtliga mejl till Via TT:s generella mejlkorg (i snitt 1000 per vecka). Då rensar vi utgångna kontakter vars mejladresser bara studsat – både i Via TT:s och kunders egna listor. (Detta för att upprätthålla vår mejlservers rykte och förhindra att Via TT:s mejl  hamnar i spamfilter.) Vi hanterar då också förfrågningar som kommit till vår generella Via TT-adress, t ex önskemål om att bli borttagen.
 • Via TT:s kundtjänst besvarar frågor och önskemål under kontorstid (må-fre 8-12, 13-17). Om någon vill bli raderad så gör vi det oftast inom några timmar.

Historik över utskick mm

Det finns inget sätt i dag att få ut historik över utskick till en enskild person eller hur länge hen funnits i systemet etc. Vi har inte sett behov av det. 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer