TT Nyhetsbyrån - Support

Skapa egna listor

Du kan bygga egna listor baserade på dina personliga kontakter eller innehållet i Via TT:s mediekontaktbok.

Här följer instruktioner på hur du bygger egna listor utifrån dina personliga kontakter. Principen är densamma med Via TT:s kontakter:

För att börja går du till Medielistor och klickar på Personliga medielistor.

Då kommer du till en sida där alla dina personliga kontakter finns:

Du kan söka bland dina personliga kontakter, markera vissa och skapa nya listor av dem och också skapa nya kontakter manuellt, men vi börjar med att titta på hur du kan skapa struktur i sina olika listor.

I högerkolumnen finns tre val:

Personliga kontakter, det är där vi befinner oss just nu
Personliga medielistor, det är den vi väljer nu
Importera personliga kontakter, det är import av stora mängder kontaktuppgifter.

Vi klickar på Personliga medielistor och kommer då hit:

Nu ska vi börja bygga.

Det finns två nivåer i listträdet. Den översta kallas grupp, den undre kallas kontaktlista.

I fallet ovan är Min kontaktlista gruppnamnet och Alla kontakter namnet på kontaktlistan.

Vi gör nu en ny grupp som heter Nöje. Här vill vi samla alla kontaktlistor som
innehåller kontakter som är intresserade av nöje.

Vi klickar på Skapa ny grupp i högerkolumnen, döper gruppen till Nöje:

och sparar:

Som du ser har vi då skapat den nya gruppen Nöje.

I listen finns tre symboler. Den längst till vänster använder du för att flytta din grupp så att den hamnar på rätt ställe, kanske över Min kontaktlista. Den i mitten använder du för att byta namn på gruppen. Kugghjulet till höger använder du för att radera gruppen. Notera att det inte är möjligt om det ligger kontaktlistor i gruppen. Då måste du först radera kontaktlistorna.

Så nu finns gruppen Nöje, men det står Inga objekt eftersom vi inte har lagt
några kontaktlistor i gruppen. Då gör vi tre kontaktlistor (tv, film och musik).

Du klickar på Skapa en ny personlig kontaktlista i högerkolumnen:

Skriv in ett namn och gärna en beskrivning av innehållet i listan. Längst ned väljer
du vilken grupp listan ska tillhöra, i det här fallet Nöje och trycker på Spara:

Den hamnar rätt. Antal kontakter är 0, men listan finns på plats och ligger i rätt grupp.

Vi bygger snabbt två listor till:

Sedan är det bara att skapa fler grupper och/eller listor om du vill. Du kan fylla
listorna med kontakter på två sätt:

Manuellt

Gå tillbaka till listan med alla personliga kontakter genom att klicka på Personliga
kontakter i högerkolumnen (eller Mina kontakter -> Mina medielistor om
du kommer från startsidan). Vi vill nu lägga in de två översta i listan Film i gruppen Nöje. Vi markerar dem och trycker på Använd markerad:

och får det här valet:

Vi öppnar mappen Nöje, bockar i Film:

och väljer Fortsätt:

Tittar vi nu på listan så innehåller den två kontakter:

och klickar du på Film ser du vilka det är:

Du kan ändra namn på listan, flytta den till en annan grupp eller ta bort kontakter i listan här.

Du kan också skapa en ny kontaktlista direkt från listan med alla personliga kontakter.

Vi väljer samma två kontakter och klickar i stället på Skapa ny lista med
markerade:

Då får vi upp samma formulär som ovan, fyller i namn (Dans), beskrivning, väljer grupp (Nöje) och klickar Skapa medielista. Fördelen är att vi nu redan kommer att ha två kontakter i listan: