TT Nyhetsbyrån - Support

Publicera i Via TT:s Twitter-feed

Om du under distributionsvalet "Via TT:s Twitter" väljer Twitter kommer ditt pressmeddelande att publiceras i Via TT:s Twitter-feed.

Du kan i steg 1 - Innehåll välja att lägga till egna hashtags som kommer att medfölja tweeten i mån av plats.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer