TT Nyhetsbyrån - Support

Lägg in gamla pressmeddelanden i pressrummet

För att lägga in gamla pressmeddelanden i pressrummet gör du på precis samma sätt som när du skickar ett nytt pressmeddelande. I steg 4 – Tidpunkt väljer du Publicera senare och skriver in det datum som pressmeddelandet publicerades på.

VIKTIGT!

I steg 2 – Distribution är Ditt pressrum på Via TT och Abonnenter ibockade som default. Det är viktigt att bocka ur rutan i Abonnenter så att de gamla pressmeddelandena inte skickas ut till abonnenterna.”