TT Nyhetsbyrån - Support

Lägg till kontakter

Lägg in en kontakt manuellt

Du kan välja att lägga till kontakter manuellt genom att klicka på Lägg till ny kontakt i högerkolumnen och fylla i det här formuläret:

Tryck sedan Spara och det ser ut så här:

Importera personliga kontakter

Du kan själv importera personliga kontaktlistor till systemet. Max antal kontakter per import är 500 stycken och listorna måste vara rensade från dubbletter.

Tryck på Importera personliga kontakter i högerkolumnen. Då dyker den här vyn
upp:

1. Skapa en Excel-fil med max 500 kontakter enligt de sju kolumnerna. Lägg inte in några rubriker eller liknande överst. Om du inte har information i alla sju kolumnerna så kommer systemet att tro att något är galet. Det löser du genom att ha ett _ i minst ett fält i varje kolumn. (Du behöver alltså inte fylla alla tomrum med _.) Då ser det ut så här:

2. Spara som CSV-fil:

3. Ladda upp CSV-filen genom att välja fil och trycka Spara:

4. Filen kontrolleras. Det kan finnas dubbletter, felaktiga format eller liknande.

5. Om du får felmeddelande, åtgärda felen och ladda upp igen. Du får tydliga
instruktioner om vilken rad det blir fel på.

6. Om det finns dubbletter i CSV-filen får du också ett felmeddelande. Ta bort dubbletterna och ladda upp igen.

7. Färdigt!

Det här kan kännas mer eller mindre jobbigt beroende på hur bra Excel-datat som
du har är. Om du stöter på problem kontaktar du Via TT:s kundcenter så hjälper vi dig.

När systemet har godkänt importen får du två val och därunder en lista på kontakterna du vill importera:

Om du väljer Lagra i din kontaktlista och sedan klickar Importera hamnar
adresserna i din personliga kontaktlista på Via TT. Den kan bestå av tusentals
kontakter som du söker i och använder för att bygga medielistor.

Om du väljer Lagra i din kontaktlista och lägg till i en medielista och sedan klickar Importera så hamnar adresserna i din personliga kontaktlista, men du får också möjligheten att direkt lägga dem i en medielista som du redan har skapat i Via TT:

Vad händer om du försöker importera kontakter som redan finns i din kontaktlista?

Om du väljer Lagra i din kontaktlista och sedan klickar Importera kommer systemet att lista de alla redan existerande kontakterna överst och fråga om du verkligen vill importera dem. Det vill du inte.

Om du däremot väljer Lagra i din kontaktlista och lägg till i en medielista och sedan klickar Importera så vill du att alla kontakterna du har i din fil verkligen ska hamna i den medielistan. Det löser systemet genom att meddela att det har importerat de kontakter som inte fanns i din personliga kontaktlista innan OCH lagt in redan existerande kontakter i den medielista du har valt.

Här är ett exempel:

Vi laddar upp filen och väljer Lagra i din kontaktlista och klickar Importera.
Systemet berättar att Bengt Bengtsson redan finns i kontaktlistan, men inte Inger Henriksen. Vi väljer att bara importera Inger Henriksen.

Klart!

Vi väljer Lagra i din kontaktlista och lägg till i en medielista och klickar Importera.

Systemet meddelar att Inger Henriksen har lagrats i kontaktlistan och att både
Inger Henriksen och Bengt Bengtsson (som redan fanns i kontaktlistan) har lagts
till i medielistan:

När de önskade kontakterna är på plats kan du använda dessa i så många listor du önskar. Kontakterna måste ligga i en egen lista för att vara tillgängliga under distributionsvalet Personliga kontakter när du skapar ett pressmeddelande.