TT Nyhetsbyrån - Support

Hur är Via TT:s medielistor uppbyggda?

Via TT:s medielistor är skräddarsydda listor till e-postmottagare på utvalda tidningar, webbsidor, magasin, fackpress och så vidare inom utvalda branscher och geografiska områden. Via TT underhåller och uppdaterar listorna kontinuerligt.

Indelningen ser ut så här:

• Rikstäckande medier, efter ämnesområde
• Regionala och lokala medier, efter geografi (län)
• Magasin och tidskrifter, efter ämnesområde
• Fackpress, efter ämnesområde
• Studenttidningar

Du kan också själv söka efter kontakter i Via TT:s mediekontaktbok.