TT Nyhetsbyrån - Support

Skapa mallar

För att skapa en mall börjar du som vanligt på startsidan med att skapa ett nytt pressmeddelande. Du arbetar sedan med innehåll och/eller distribution tills du är nöjd och väljer då Spara som mall i högerkolumnen:

Då dyker den här rutan upp där du namnger din mall:

Mallen sparas i kolumnen till höger:

För att använda mallen klickar du på kugghjulet och väljer Skapa nytt pressmeddelande.

Under kugghjulet kan du också välja att redigera mallen.

Mallarna finns också samlade under Inställningar -> Mallar. Där kan du också radera mallar som du inte vill ha längre.