TT Nyhetsbyrån - Support

Grafiska element

KLAMMER

Vi använder en kantig klammer som ett grafiskt element. Tanken med den är att vi ska kunna visa upp vår förmåga att se, värdera och bevaka saker som händer i världen omkring oss. Det gör vi genom att markera delar av bilder som är intressanta. Det fungerar då som vårt sätt att sätta bilder i särprägel på de bilder vi använder i vår kommunikation. 

Klammern används bara på fotografier och har aldrig någon text inuti. Den är endast svart eller vit - beroende på hur den syns bäst. Den får inte göras för fet eller för tunn och inte roteras. 


GUL BÅRD

Vi använder en gul bård som ett grafiskt element. Den placeras alltid i nederkant. Riktmärket är att den är 4mm i A4-storlek och 6mm i A3-storlek. Det är viktigt att den gula bården används som en accentuerande detalj. Den får inte vara för hög och den ska t ex inte finnas på alla sidor i ett dokument. 

Färgen är den definierande primärfärgen TT Gul.


TEXTRUTA

Vill vi lyfta fram en liten text har vi ett definierat grafiskt element i form av en fyrhörning med ett avhugget hörn. Den kan adderas bredvid en annan text eller placeras på en bild. Färgen på textrutan ska alltid vara TT Kalkfärgad, men texten kan variera mellan vit och svart.

Formatet på rutan avgörs av placering och hur mycket text som rutan innehåller. Viktigt är att rutan alltid är utfallande (se exempel), både digitalt och i print. 

BRA EXEMPEL

Här finns några verkliga exempel som kan fungera som inspiration. Här används de grafiska elementen på rätt sätt. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer