TT Nyhetsbyrån - Support

Kan jag skicka pressmeddelande till bloggare i Via TT

Du kan skicka pressmeddelanden till bloggare vars kontaktuppgifter du själv importerar, men Via TT:s mediekontaktdatabas innehåller inga kontaktuppgifter till bloggare. Detta är av den enkla orsaken att väldigt många journalister bloggar men få bloggare är journalister.  

Majoriteten av bloggare är privatpersoner utan erfarenhet av nyhetsvärdering. Även om bloggare kan vara nyckelpåverkare för din bransch, är det inte säkert att de har kunskap och kritiskt kan förhålla sig till pressmeddelanden på samma sätt som journalister förväntas göra i sin yrkesroll. 

Vi har opt-in-möjligheter för bloggar att skriva upp sig på utskick inom relevanta områden, och när de gör det hamnar de i vår kontaktdatabas.  

Här läser du om hur du importerar egna listor med kontakter.