TT Nyhetsbyrån - Support

Vad innebär utskick i Via TT:s redaktionella system?

Att välja TT:s redaktionella system innebär att ditt pressmeddelande distribueras ut tillsammans med TT nyhetslina i TT:s svenska nyhetsnätverk. Pressmeddelandet är uppmärkt så att mottagarna vet att det inte är redaktionellt bearbetat av TT Nyhetsbyråns journalister, utan att det är distribuerat av Via TT. När du använder den redaktionella kanalen vet du att ditt pressmeddelande når Sveriges journalister på tidningar, radio och tv som arbetar med TT:s material för webb, etern eller print.  På så sätt når du relevanta journalister och redaktörer som är i tjänst, utan att skicka till deras mejladresser. 

Pressmeddelandet hamnar också på TT:s kundwebb och relateras till TT:s egna nyheter. 

Nedan ser du ett exempel på hur pressmeddelandet presenteras på TT:s kundwebb.