TT Nyhetsbyrån - Support

Typsnitt

TYPSNITT

TT Nyhetsbyrån använder i huvudsak typsnittet Gotham.

Gotham Light används i versal version i huvudrubriker. Gotham Bold i versal används i underrubriker. Gotham Light används i brödtext.

 


TYPSNITT FÖR WEBB 

För typsnitt inom TT Nyhetsbyrån:s webbar använder vi en molnbaserad tjänst, Cloud.typography. För att hämta typsnittet behöver du lägga till en domän till projektet samt hämta en CSS-key. 

typography.com


IKON TYPSNITT

 Vi använder oss utav ett typsnitt för att skapa ikoner på webben som heter Entypo. Typsnittet innehåller över 250+ karaktärer och finns även som Opentype, TrueType and @font-face, EPS, PDF och PSD filer. 

entypo.com

 


TYPSNITT I MICROSOFT OFFICE

I program som PowerPoint eller Word där filer bl a ska kunna öppnas och redigeras på datorer som inte har TT:s huvudtypsnitt installerat använder vi typsnittet Arial.

Arial Regular används då i versal version i huvudrubriker. Arial Bold i versal används i underrubriker. Arial Regular i versal och gemen används i brödtext. 

Viktigt att notera är att detta är ett undantag och att det bara ska användas internt. I Microsoft Office-presentationer och -dokument som vi visar externt eller printar från våra egna datorer använder vi Gotham.


RIKTLINJER TYPSNITT

Rubriker, underrubriker och brödtext ställs i grundutförande upp på detta sätt. Texten kan förstoras och förminskas, men förhållandet mellan rubrik, brödtext och radavstånd ska bibehållas. Det ger största möjliga läsbarhet och vår identitet upplevs på samma sätt oavsett situation. 

Vi vill undvika för stort eller för litet radavstånd. 


STRECK VID RUBRIK

Vi använder ett streck ovanför våra rubriker. Det placeras med ett mellanrum ovanför rubriken som motsvarar en halv rubrikbokstav i höjd. 

Streckets tjocklek ska vara samma som linjetjockleken i rubrikbokstäverna (Gotham Light). Längden på strecket är samma som längden på rubrikens längsta rad. 


BRA EXEMPEL

Här finns några verkliga exempel som kan fungera som inspiration. Här fungerar typografi och logotypplacering som avsett. 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer