TT Nyhetsbyrån - Support

Logotyp

TTlogo_liggande_svartSV.png

Ladda ner TT Nyhetsbyråns logotyper (zip)

 

TT NYHETSBYRÅNS LOGOTYP

OBS! Läs nedan. Du kan ladda ner samtliga versioner av logotyperna via länken ovan. Använd alltså ej logotyperna nedan. Formatförklaring finns i zipfilen. 

Vårt främsta kännetecken är vår logotyp – vårt vakna öga mot nyhetsvärlden.

Logotypen består av TT-symbolen och ordbilden Nyhetsbyrån. Logotypen finns i två varianter: en stående och en liggande, och i två färger: svart och vit.

Det är viktigt att logotypen används på rätt sätt och aldrig förvanskas. Den är vårt kvalitetsmärke, något vi sätter som avsändare på saker som lever upp till våra högt ställda kvalitetskrav.

 

Stående logotyp


Liggande logotyp


TT-SYMBOL

I undantagsfall använder vi endast TT-symbolen som avsändare, dvs utan ordbilden Nyhetsbyrån. Undantaget gäller när det inte finns plats för den primära logotypen.

 

 


ENGELSKA LOGOTYPEN

Det finns möjlighet att i icke svenskspråkiga sammanhang använda logotypen med engelsk ordbild.

Båda logotypformerna - stående och liggande - ges då ordbilden News Agency istället för Nyhetsbyrån.


Stående logotyp


Liggande logotyp
 


FÄRG PÅ LOGOTYPEN

Logotypen finns i i två färger: svart och vit. Grundregeln är att vi ska välja den färg som syns bäst mot bakgrunden. Mot en ljus bakgrund används den svarta logotypen och mot en mörk den vita. 

Logotypen kan användas på bilder. Då ska den färg som ger bäst synlighet användas, och de båda T:na i symbolen får sin färg av bildbakgrunden. Man ser så att säga bilden genom TT, genom vårt vakna öga mot nyhetsvärlden. 

Den vita logotypen är att föredra och ger bäst synlighet från ca 20% svart i en gråskala. 


LOGOTYPENS PLACERING

Vi har två huvudsätt att placera våra två logotypvarianter. Den stående logotypen centreras i överkant och den liggande placeras vänsterställd i hörnet i överkant.FRIZON

Logotypen behöver lite luft för att synas optimalt. Grundregeln är att inget störande får finnas inom ett avstånd långt som en stapel i ett av T:na från logotypen.

 


MINSTA STORLEK

För att det ska gå att läsa vår logotyp får den inte göras för liten. Den stående varianten får inte understiga 80 px eller 15 mm i bredd. Den liggande får inte understiga 140 px eller 27 mm. 

TT-symbolen får inte vara mindre än 30 px eller 6 mm.

 

 


FELAKTIG ANVÄNDNING AV LOGOTYPEN

Det är inte tillåtet att ändra logotypens utseende. Anledningen är att alla ändringar försvagar tydligheten i det fastslagna grundutförandet. 

  • Ändra inte färg
  • Rotera inte logotypen 
  • Göra inga kampanjvarianter av logotypens runda symbol
  • Dra inte samman/isär logotypen
  • Använd inte TT som en del av ett ord
  • Byt inte typsnitt
  • Se till att det är kontrast mellan logotyp och bakgrund
  • Ändra inte placering av ordbilden eller TT-symbolen
  • Använd inte enbart ordbilden Nyhetsbyrån utan TT-symbolen
  • Använd inte någon annan ordbild till TT-symbolen. Det enda som får stå brevid symbolen är Nyhetsbyrån (eller News Agency på engelska)

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer