TT Nyhetsbyrån - Support

Hur importerar jag personliga medielistor?

1. Ladda ner Excel-filen mall import av personliga kontakter (bifogad i artikeln)

2. Använd mallen för att fylla på med kontaktuppgifter till de personliga kontakter som du vill importera till Via TT. Om du inte har information till alla sju kolumner kommer du att få ett felmeddelande när du importerar. Detta undviker du genom att mata in _ i minst en cell i de kolumner, där det inte finns information. Du behöver alltså inte skriva in _ i alla tomma celler i kolumnerna. OBS: Radera översta raden med beskrivningar när du är klar och fortsätt sedan med steg 3.

 

3. Spara filen som CSV-fil genom att välja Fil>Spara som>Spara som CSV i Excel. 

4. Gå till tt.se/ViaTT och logga in med ditt användarnamn och lösenord. 

5. Välj Medielistor i vänsterspalten och Personliga medielistor i toppmenyn. 

6. Därefter väljer du Importera personliga kontakter i högermenyn.

7. Tryck på Välj fil under Lägg till fil

8. Lägg till CSV-filen med kontakterna och välj Spara

9. Färdigt!