TT Nyhetsbyrån - Support

Hur drar jag ut bildblocket?

När du har dragit ut ett bildblock i ditt kryss drar du ut det genom att dra i nedre högra hörnet. Det är alltså viktigt att placera bildblocket i den ruta som ska utgöra övre vänstra hörnet av bilden.