TT Nyhetsbyrån - Support

Lägg till presskontakter

I pressrummet kan kontaktpersoner användas på följande sätt:

  • kontakter i Kontakt-sektionen
  • kontakter uppdelade på avdelningar i Kontakt-sektionen
  • huvudkontakter högt upp på pressrummets startsida
  • synliga som huvudkontakter på startsidan, men dolda i Kontakt-sektionen

För att hantera kontaktpersoner väljer du Mitt pressrum i vänsterspalten och sedan Kontakter i toppmenyn:

Kontakter i Kontakt-sektionen

Klicka Lägg till kontaktperson för att skapa en ny kontakt.

Vi rekommenderar att varje kontaktperson har en bild. Som hjälp när du har många kontakter så syns den här symbolen:

på de kontakter som saknar bild.

Klicka eller dra och släpp en bild:

Använd sedan markören för att sätta fokuspunkten, det vill säga den punkt som du vill ha centrerad i bilden. Klicka på bilden till vänster och se resultatet på bilden till höger.

Fyll i följande uppgifter:

Namn

Titel

Beskrivning - utnyttja det här fältet till att beskriva personens expertområde eller liknande. Det är också bra att skriva när personen är nåbar.

E-post

Telefon

Twitter - ange personens Twitter-profil

Skype - ange personens Skype-namn

LinkedIn - ange personens LinkedIn-namn

Blogg

och tryck Spara.

Klart!

Twitter, Skype, LinkedIn och blogg blir ikoner, där användaren förflyttas till de sociala medierna vid klick.

 

Kontakter uppdelade på avdelningar i Kontakt-sektionen

Du kan också välja att presentera kontaktpersonerna indelade i olika avdelningar för att tydliggöra.

Klicka på Lägg till avdelning:

Då dyker den här rutan upp:

Namnge avdelningen och klicka på Spara:

Nu kan du dra och släppa för att bestämma ordningen på avdelningar och kontaktpersoner:

vilket ger det här resultatet:

 

 

Huvudkontakter högt upp på pressrummets startsida

I en journalistundersökning som Via TT har genomfört framkom det att det vanligaste en journalist söker i ett pressrum är en kontaktperson. Vi har gjort det enkelt för dig att lyfta fram en eller två kontakter högt upp på pressrummets startsida.

Gå till Mitt pressrum i vänsterspalten och välj Kontakter i toppmenyn.

Leta rätt på den kontaktperson som du vill lyfta upp eller skapa en ny.

Dra sedan reglaget vid Visas på startsidan till höger:

 

och resultatet blir så här:

 

Synliga som huvudkontakter på startsidan, men dolda i Kontakt-sektionen

I vissa fall kanske du vill ha kontaktuppgifter på startsidan, men att de inte ska visas i Kontakt-sektionen av pressrummet. Ett exempel är om du har ett journummer. Det passar bra vid akuta ärenden, men gör sig inte så bra på din avdelningsindelade kontaktsida.

Gå till Mitt pressrum i vänsterspalten och välj Kontakter i toppmenyn.

Leta rätt på den kontaktperson som du vill lyfta upp eller skapa en ny.

Dra sedan reglagen vid Visas på startsidan och Dold kontaktperson till höger:

Då syns kontakten här:

men inte här: