TT Nyhetsbyrån - Support

Så här ser JSON-svaret ut

Ditt svar kan få följande statuskoder:

200 – allt har gått bra.

400 – felaktigt GET-anrop, läs mer här för att komma tillrätta med problemet.

500 – fel i applikationen, kontakta då Via TT:s kundtjänst.

 

Svaret kan innehålla följande beståndsdelar:

 

id – pressmeddelandets unika ID-nummer, som kan användas när du vill hämta ett specifikt pressmeddelande.

Exempel: 510150

 

title – pressmeddelandets rubrik.

Exempel: TT tar hem jämställdhetspris

 

url – länken till pressmeddelandet på via.tt.se.

Exempel: https://via.tt.se/pressmeddelande/tt-tar-hem-jamstalldhetspris?publisherId=14494&releaseId=947660

 

leadtext – pressmeddelandets ingress i HTML-format.

Exempel: TT Nyhetsbyråns kampanj, Förändra bilden, tar hem det prestigefyllda priset Guldvågen. Med kampanjen ville TT vara med och bidra till diskussionen om stereotypa bilder och vikten av att utmana dem.

 

video – en video som är bifogad pressmeddelandet.

video >> url – embed-kod till videon.

Exempel: <iframe src="https://www.youtube.com/embed/.......></iframe>

video >> description – beskrivning av innehållet i videon.

Exempel: Det här innehåller videon.

video >> channelUrl – länk till din Youtube- eller Vimeo-kanal.

Exempel: https://www.youtube.com/user/ttnyhetsbyran

 

body – pressmeddelandets brödtext i HTML-format.

Exempel: Här skriver du din nyhet i fullformat.

 

keywords – pressmeddelandets nyckelord. Varje nyckelord kan bestå av ett eller flera ord. Det kan alltså innehålla blanksteg.

Exempel: ”nyckelord”, ”nyckelord med blanksteg”

 

published – publiceringsdatum och -tid i ISO 8601-format (YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD).

Exempel: 2019-05-13T14:56:06+02:00

 

publisher – avsändaren, det vill säga du.

publisher >> id – avsändarens, det vill säga ditt, kundnummer.

Exempel: 389

publisher >> name – avsändarens, det vill säga sitt, namn.

Exempel: TT Nyhetsbyrån

 

logos – logotyper som är bifogade till pressmeddelandet.

logos >> url – länk till originallogotypen på via.tt.se. Använd inte den här på din egen sajt eftersom den kan vara onödigt stor. Använd i stället någon av versionerna nedan. 

Exempel: https://via.tt.se/data/images/00788/22eeca2a-210f-4e7b-86c5-30b8ca58ccc3.png

logos >> caption – beskrivning av logotypen.

Exempel: TT Nyhetsbyråns logotyp med vit bakgrund

Så här ändrar du storleken på logotypen.

logos >> normal – länk till högupplöst version av logotypen i originalformatet. Använd den här för att visa logotypen i normal storlek på din sajt. 

Exempel: https://via.tt.se/data/images/00245/c95d798f-17cf-4824-8451-9c26d0b89ef1-w_1024_h_680.png

logos >> thumbnail_original – länk till tumnagelversionen av logotypen i originalformat. Använd den här för att visa logotypen i tumnagelformat på din sajt.

Exempel: https://via.tt.se/data/images/00245/c95d798f-17cf-4824-8451-9c26d0b89ef1-w_400.png

logos >> thumbnail_square – länk till tumnagelversionen av logotypen i 1:1-ratio. Logotypen kan vara beskuren eller fokusjusterad.

Exempel: https://via.tt.se/data/images/00245/c95d798f-17cf-4824-8451-9c26d0b89ef1-w_400_h_400_crop.png

logos >> thumbnail_4_3 – länk till tumnagelversionen av logotypen i 4:3-ratio. Logotypen kan vara beskuren eller fokusjusterad.

Exempel: https://via.tt.se/data/images/00245/c95d798f-17cf-4824-8451-9c26d0b89ef1-w_400_h_300_crop.png

logos >> thumbnail_16_9 – länk till tumnagelversionen av logotypen i 16:9-ratio. Logotypen kan vara beskuren eller fokusjusterad.

Exempel: https://via.tt.se/data/images/00245/c95d798f-17cf-4824-8451-9c26d0b89ef1-w_400_h_225_crop.png

 

images – bilder som är bifogade till pressmeddelandet.

images >> url – länk till bilden på via.tt.se. Använd inte den här på din egen sajt eftersom den kan vara onödigt stor. Använd i stället någon av versionerna nedan.

Exempel: https://via.tt.se/data/images/00765/9314317a-2af6-4ffb-b065-327397febf5a.jpg

images >> caption – beskrivning av bilden

Exempel: Jonas Eriksson, vd och ansvarig utgivare

Så här ändrar du storleken på bilden.

images >> normal – länk till högupplöst version av bilden i originalformatet. Använd den här för att visa bilden i normal storlek på din sajt. 

Exempel: https://via.tt.se/data/images/00245/c95d798f-17cf-4824-8451-9c26d0b89ef1-w_1024_h_680.png

images >> thumbnail_original – länk till tumnagelversionen av bilden i originalformat. Använd den här för att visa bilden i tumnagelformat på din sajt.

Exempel: https://via.tt.se/data/images/00245/c95d798f-17cf-4824-8451-9c26d0b89ef1-w_400.png

images >> thumbnail_square – länk till tumnagelversionen av bilden i 1:1-ratio. Bilden kan vara beskuren eller fokusjusterad.

Exempel: https://via.tt.se/data/images/00245/c95d798f-17cf-4824-8451-9c26d0b89ef1-w_400_h_400_crop.png

images >> thumbnail_4_3 – länk till tumnagelversionen av bilden i 4:3-ratio. Bilden kan vara beskuren eller fokusjusterad.

Exempel: https://via.tt.se/data/images/00245/c95d798f-17cf-4824-8451-9c26d0b89ef1-w_400_h_300_crop.png

images >> thumbnail_16_9 – länk till tumnagelversionen av bilden i 16:9-ratio. Bilden kan vara beskuren eller fokusjusterad.

Exempel: https://via.tt.se/data/images/00245/c95d798f-17cf-4824-8451-9c26d0b89ef1-w_400_h_225_crop.png

 

documents – dokument som är bifogade till pressmeddelandet.

documents >> url – länk till dokumentet på via.tt.se.

Exempel: https://via.tt.se/data/attachments/00558/c8671908-219d-461a-b9fa-555d5f431d3b.pdf

documents >> caption – titeln på dokumentet.

Exempel: Här är TT Nyhetsbyråns sociala medier-policy

 

links – länkar som är bifogade till pressmeddelandet.

links >> url – länken.

Exempel: https://tt.se/

links >> caption – beskrivning av länken.

Exempel: TT Nyhetsbyråns webbsida

 

channels – den specifika kanal som avsändaren, det vill säga du, skickar pressmeddelandet i.

channels >> id – kanalens unika ID, det som du anropar om du använder channels i ditt GET-anrop.

Exempel: 510142

channels >> label – kanalens namn, det som också syns i steg 2 – distribution när du skickar ett pressmeddelande.

Exempel: Pressmeddelanden

 

boilerplate – avsändarens, alltså din, ”Om oss”-text.

Exempel: TT Nyhetsbyrån är Nordens ledande medieleverantör.

 

contacts – pressmeddelandets kontaktpersoner.

contacts >> text – kontaktperson i fritext.

Exempel: Anna Andersson, presschef, 070-777 77 77, anna.andersson@tt.se

contacts >> persons – kontaktpersoner som är kopplade till pressmeddelandet.

contacts >> persons >> name – kontaktpersonens namn.

Exempel: Anna Andersson

contacts >> persons >> phone – kontaktpersonens telefonnummer.

Exempel: 070-777 77 77

contacts >> persons >> email – kontaktpersonens e-postadress.

Exempel: anna.andersson@tt.se

contacts >> persons >> title – kontaktpersonens titel.

Exempel: Presschef

contacts >> persons >> image – bild på kontaktpersonen.

contacts >> persons >> image >> url – länk till bilden på kontaktpersonen på via.tt.se. Använd inte den här på din egen sajt eftersom den kan vara onödigt stor. Använd i stället någon av versionerna nedan.

Exempel: https://via.tt.se/data/images/00517/ccd42bfa-a0b5-4f1f-9076-4d8421b717e4.jpg

contacts >> persons >> image >> caption – beskrivning av kontaktpersonen

Exempel: Anna Andersson, presschef

contacts >> persons >> image >> normal – länk till högupplöst version av bilden på kontaktpersonen i originalformatet. Använd den här för att visa bilden på kontaktpersonen i normal storlek på din sajt. 

Exempel: https://via.tt.se/data/images/00245/c95d798f-17cf-4824-8451-9c26d0b89ef1-w_1024_h_680.png

contacts >> persons >> image >> thumbnail_original – länk till tumnagelversionen av bilden på kontaktpersonen i originalformat. Använd den här för att visa bilden på kontaktpersonen i tumnagelformat på din sajt.

Exempel: https://via.tt.se/data/images/00245/c95d798f-17cf-4824-8451-9c26d0b89ef1-w_400.png

contacts >> persons >> image >> thumbnail_square – länk till tumnagelversionen av bilden på kontaktpersonen i 1:1-ratio. Bilden på kontaktpersonen kan vara beskuren eller fokusjusterad.

Exempel: https://via.tt.se/data/images/00245/c95d798f-17cf-4824-8451-9c26d0b89ef1-w_400_h_400_crop.png

contacts >> persons >> image >> thumbnail_4_3 – länk till tumnagelversionen av bilden på kontaktpersonen i 4:3-ratio. Bilden på kontaktpersonen kan vara beskuren eller fokusjusterad.

Exempel: https://via.tt.se/data/images/00245/c95d798f-17cf-4824-8451-9c26d0b89ef1-w_400_h_300_crop.png

contacts >> persons >> image >> thumbnail_16_9 – länk till tumnagelversionen av bilden på kontaktpersonen i 16:9-ratio. Bilden på kontaktpersonen kan vara beskuren eller fokusjusterad.

Exempel: https://via.tt.se/data/images/00245/c95d798f-17cf-4824-8451-9c26d0b89ef1-w_400_h_225_crop.png

contacts >> persons >> contactLinks – kontaktpersonens sociala medier-länkar.

contacts >> persons >> contactLinks >> blog – länk till kontaktpersonnens blogg.

Exempel: www.tt.se/bloggar/annaandersson

contacts >> persons >> contactLinks >> linkedIn – kontaktpersonens LinkedIn-profil.

Exempel: https://www.linkedin.com/in/anna-andersson-a165881

contacts >> persons >> contactLinks >> skype – kontaktpersonens Skype-namn.

Exempel: TT-Anna

contacts >> persons >> contactLinks >> twitter – kontaktpersonens Twitter-namn.

Exempel: @ttanna

 

version – OBS: använd inte det här fältet. Använd versions i stället.

 

versions – sammanfattning av flera (språk)versioner av samma pressmeddelande.

versions >> id - versionens unika ID-nummer, som kan användas när du vill hämta ett specifikt pressmeddelande.

Exempel: 510149

versions >> title - versionens rubrik.

Exempel: TT tar hem jämställdhetspris

versions >> language - versionens språk.

Exempel: Något av sv, no, da, fi eller en.

versions >> url - länken till pressmeddelandet på via.tt.se.

Exempel: https://via.tt.se/pressmeddelande/tt-tar-hem-jamstalldhetspris?publisherId=14494&releaseId=947660

 

language – pressmeddelandets språk.

Exempel: sv

 

nextPage – nästa sida om det finns fler sidor.

Exempel: 1 (”null” om det inte finns fler sidor)

 

totalCount - det totala antalet pressmeddelanden som matchar ditt GET-anrop.

Exempel: 4211