TT Nyhetsbyrån - Support

Vilka GET-anrop kan du göra?

Du kan använda dig av följande parametrar när du gör GET-anrop mot vår server för att hämta pressmeddelanden:

 

Publisher – ditt kundnummer.

Exempel: publisher=389

 

Channels – en specifik kanal som du har fått av Via TT, som används för att publicera dina pressmeddelanden på en specifik sida på din sajt (till exempel en nyhetssida).

Exempel: channels=510142

 

Release - används för att hämta ett enstaka pressmeddelande.

Exempel: release/1234567

 

Filters – används bara tillsammans med channels för att få fram de pressmeddelanden som också har publicerats på via.tt.se.

Då skriver du filters=web

 

Search – används för att söka fram pressmeddelanden med ett specifikt ord.

Exempel: search=mobil

 

Page – används för att paginera listan med pressmeddelanden. Första sidan är 0, andra sidan är 1 och så vidare.

Exempel: page=2

 

Size – används för att hämta ett specifikt antal pressmeddelanden.

Exempel: size=300

 

Här finns exempel på hur du använder parametrarna.