TT Nyhetsbyrån - Support

Så här använder du Via TT:s medielistor

Det här distributionsvalet innebär att ditt pressmeddelande skickas ut till en skräddarsydd lista av e-postmottagare på utvalda tidningar, webbsidor, magasin, fackpress och så vidare inom utvalda branscher och geografiska områden.

Indelningen ser ut så här:

  • Rikstäckande medier, efter ämnesområde
  • Regionala och lokala medier, efter geografi (län)
  • Magasin och tidskrifter, efter ämnesområde
  • Fackpress, efter ämnesområde
  • Studenttidningar

Du kan också själv söka efter kontakter i Via TT:s mediekontaktbok.

Här följer ett exempel som visar hur du kan använda distributionsvalet Via TT:s medielistor:

Vi går in under fliken Via TT:s medielistor, öppnar mappen Fackpress och väljer Arkitektur:

 

Då händer tre saker: i. Rutan före Arkitektur blir grön så att du ser att den är vald, ii. Det dyker upp en ny rubrik till höger, Valda medielistor, där du får en översikt över vad du har valt, iii. Det öppnas upp en lista längst ned i Via TT:s medielistor som ser ut så här:

Det här är alltså de som kommer att få ett mejl med pressmeddelandet om du går vidare och skickar. Lägg märke till att det finns två flikar längst upp. En visar medieaktörer och en visar mediekontakter. Det är bara att hoppa mellan flikarna.

Du tittar igenom listan och konstaterar att du vill ta bort två stycken från listan. Då markerar du dem längst till vänster och väljer Ta bort markerade längst upp. Om du vill kan du fylla på din lista med fler av Via TT:s medielistor och alla val du gör kommer att samlas i samma lista.

Du kan också gå in i mediedatabasen och frisöka fram medieaktörer eller -kontakter.

Klicka då på Öppna mediekontaktbok, som ligger under medielistorna:

Då dyker den här vyn upp:

Arkitektur4.png

Här är det fritt fram att söka och du får träff på både medieaktörer och -kontakter. Om du hittar några kontakter du vill använda så markerar du dem längst till vänster och trycker Använd valda kontakter. Då hamnar även dessa i din lista.

Vi provar att lägga till alla medier i Hofors till vår lista med arkitekttidningar.

Först frisöker vi på Hofors och får de här resultaten:

Arkitektur5.png

Vi markerar samtliga (enklast genom att använda rutan längst upp till vänster bredvid Namn) och klickar Använd valda kontakter. Då kommer vi hit igen:

Som du ser har vi nu både arkitektur- och Hoforsmedier i listan.